Magyar közlöny, 2004. április (52-58. szám)

2004-04-22 / 52. szám

Budapest, 2004. április 22., csütörtök 52. szám I. kötet Ára: 2737.- Ft TARTALOMJEGYZÉK 50/2004. (IV. 22.) FVM r. 47/2004. (IV. 22.) GKM r. 48/2004. (IV. 22.) GKM r. 49/2004. (IV. 22.) GKM r. 50/2004. (IV. 22.) GKM r. 51/2004. (IV. 22.) GKM r. 52/2004. (IV. 22.) GKM r. 53/2004. (IV. 22.) GKM r. 54/2004. (IV. 22.) GKM r. 55/2004. (IV. 22.) GKM r. 10/2004. (IV. 22.) HM r. 9/2004. (IV. 22.) IHM r. 10/2004. (IV. 22.) IHM r. 11/2004. (IV. 22.) IHM r. 12/2004. (IV. 22.) IHM r. 22/2004. (IV. 22.) PM r. 23/2004. (IV. 22.) PM r. 42/2004. (IV. 22.) KE h. 43/2004. (IV. 22.) KE h. 44/2004. (IV. 22.) KE h. 45/2004. (IV. 22.) KE h. Oldal A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozata­láról.............................................................................................................4850 A közösségi kikötőbe érkező, illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről........... 4909 Az országos közforgalmú vasúti pálya kapacitásának elosztásáról szóló 67/2003. (X. 21.) GKM rendelet és a nagysebességű vas­úti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 9/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról.................................................... 4916 A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkal­mazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet módosítá­sáról .................................................................................................... 4918 A légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (1.30.) GKM rendelet módosításáról......................................... 4920 A vasútbiztonsági tanúsítványról...................................................... 4926 Az országos közforgalmú vasúthálózat elemeiről......................... 4928 A termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről szóló 52/2000. (XII. 27.) GM rendelet módosításáról............. 4929 A Ro-Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási követel­ményekről .......................................................................................... 4930 A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról* ........ 4953 A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról................................................................... 4954 Az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi köve­telményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról........... 4960 A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet módosításáról..................................... 4963 A digitális televízió műsorszolgáltatással összefüggő műszaki elő­írásokról ............................................................................................ 4964 A postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályai­ról ...................................................................................................... 4966 A Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról................................................................................... 4975 Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garan­ciarészlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzéséről ... 4981 Chalupa János rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről ................................................................................... 4982 Dr. Király János rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről ................................................................................... 4982 Szederkényi Viktor rendkívüli követi és meghatalmazott minisz­teri kinevezéséről............................................................................. 4983 Dr. Perosa István rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről ................................................................................... 4983 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2004. PJB szám)......................................................................... 4983 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye......................................................................... 4984 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye .... 4986 A Magyar Demokrata Fórum 2003. évi pénzügyi beszámolója .. 4990 A Szabad Demokraták Szövetsége 2003. évi pénzügyi beszámolója 4991 * A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2004. évi 52. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék