Magyar közlöny, 2004. május-június (71-84. szám)

2004-05-26 / 71. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. május 26., szerda 71. szám Ára: 1127,-Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 169/2004. (V. 26.) Korm. r. A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról.............................................................................. 7226­­ 170/2004. (V. 26.) Korm. r. Az egészségügyi, szociális és családügyi mi­niszter feladat- és hatás­köréről szóló 142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról 7228 171/2004. (V. 26.) Korm. r. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatás­köréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról 7229 172/2004. (V. 26.) Korm. r. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról.............................................................................. 722/ 173/2004. (V. 26.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról............ 7229 174/2004. (V. 26.) Korm. r. A nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 16171998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról ...... 7229 175/2004. (V. 26.) Korm. r. Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról...................................... 7230 176/2004. (V. 26.) Korm. r. A pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról...................................... 7230 177/2004. (V. 26.) Korm. r. A Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.............................................................................. 7230 178/2004. (V. 26.) Korm. r. A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) ala­pításáról és működéséről szóló Megállapodás és az azt módosító megállapodások kihirdetéséről.................................................... 7230 179/2004. (V. 26.) Korm. r. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolí­tási és ellenőrzési rendjének kialakításáról................................ 7235 180/2004. (V. 26.) Korm. r. Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről ................................ 7246 181/2004. (V. 26.) Korm. r. A külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. ren­delet módosításáról .................................................................... 7250 93/2004. (V. 26.) FVM r. A szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII. 15.) FM rendelet módosításáról................................................................ 7251 13/2004. (V. 26.) NKÖM r. Egyes miniszteri rendeletek módosításáról...................................... 7252 5/2004. (V. 26.) TNM r. Az Esélyegyenlőségért Díj alapításáról.......................................... 7252 19/2004. (V. 26.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................... 7256 20/2004. (V. 26.) AB­h. Az Alkotmánybíróság határozata.................................................... 7274 1052/2004. (V. 26.) Korm. h. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatá­lya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról .................. 7276 Az Országos Választási Bizottság 55/2004. (V. 24.) OVB határozata 7276 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye.................. 7277 A Magyar Hivatalos Közlönykiadó közleménye .......................... 7286 Helyesbítés...................................................................................... 7286

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék