Magyar közlöny, 2004. december (185-198. szám)

2005-12-08 / 185. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. december 8., szerda 185. szám­ára: 805,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 2004. CXVI. tv. 2004. CXVI. tv. 127/2004. (XII. 8.) GKM r. 128/2004. (XII. 8.) GKM r. 129/2004. (XII. 8.) GKM r. 24/2004. (XII. 8.) NKÖM r. A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyí­tásfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről............................................................ Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségveté­séről ................................................................................................... A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási prog­ramjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról..................................................................... A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes előirányzatai fel­­használásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 80/2004. (V. 18.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabá­lyozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról .... Az M0 Gödöllői átkötés (M31) autópálya (M0-M3 közötti) nyom­vonalának kijelöléséről..................................................................... Az „art” mozik minősítésének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről............................................... Az Alkotmánybíróság határozata........................................................ Közigazgatási államtitkár kinevezéséről........................................... Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása az Állami Privatizá­ciós és Vagyonkezelő Részvénytársaság könyvvizsgálói felada­tainak ellátására ................................................................................ Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2004. november 12-i üléséről...................................................................................... A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye........................................................................................ Tárgymutató a 2004. november hónapban kihirdetett jogszabályok­ról, illetve közzétett határozatokról és közleményekről Oldal 14302 14315 14318 14320 14323 14328 14331 14337 14337 14339 14340 51/2004. (XII. 8.) AB h. 165/2004. (XII. 8.) KE h. FELHÍVJUK tisztelt előfizetőink figyelmét a Magyar Közlöny utolsó oldalán közzétett 2005. évi előfizetési árakra.

Next