Magyar közlöny, 2004. december (199-205. szám)

2004-12-23 / 199. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2004. december 23., 2004- cxxvm tv , , , ... zuu-4. vAAnni. tv. A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság hözott a kettős Csütörtök adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának meg­akadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény kihir­­­detéséről............................................................................................... 15463 2004. CXXIX. tv. A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának meg­akadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, 1 QQ 67Q0­1 Vilniusban, 2004. május 12-én aláírt Egyezmény megerősíté­séről és kihirdetéséről...................................................................... 15474 2004. CXXX. tv. A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának meg­akadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény megerősíté­séről és kihirdetéséről...................................................................... 15486 356/2004. (XII. 23.) Korm. r. Az Európai Ügyek Hivataláról................................................. 15497 67/2004. (XII. 23.) BM r. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvény­ről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.)BM rende­­­let módosításáról................................................................................. 15498 Ara: 1932.—Ft 32/2004. (XII. 23.) FMM r. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről.................. 15499 33/2004. (XII. 23.) FMM r. Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés fejezeti kezelésű előirány­zat felhasználásával kapcsolatos szabályokról............................... 15499 171/2004. (XII. 23.) FVM r. A 2005. évi iskolatej program tavaszi időszakának szabályozásáról 15511 172/2004. (XII. 23.) FVM r. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről . . . 15545 34/2004. (XII. 23.) OM r. A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet megszüntetéséről.............. 15546 35/2004. (XII. 23.) OM r. A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete megszüntetéséről.................................................................. 15546 36/2004. (XII. 23.) OM r. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet és az Idegennyelvi Továbbképző Központ megszüntetéséről......... 15547 33/2004. (XII. 23.) TNM-TNM e. r. A Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésű előirányzat fel­használásának részletes szabályairól szóló 15/2­004. (VIII. 14.) TNM rendelet módosításáról........................................................... 15548 133/2004. (XII. 23.) OGY­K. Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősí­téséről ................................................................................................... 15551 134/2004. (XII. 23.) OGY h. Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 19/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról........................... 15551 135/2004. (XII. 23.) OGY h. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról.................................................................... 15552 A tartalomjegyzék a 15462. oldalon folytatódik.

Next