Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2004. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-07 / 1. szám

□ ODIOlyOG f­­ 5 on Budapest, 2004. január 7. Im­i­nnT­TT VII. évfolyam, 2004/1. szám Megjelenik minden szerdán.P Ára: 299 Ft imm­u­n int FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt előfizetőink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett 2004. évi előfizetési árainkra TARTALOM I. FŐRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok A Miniszterelnöki Hivatal területfejlesztési politikai államtitkára pályázatot hirdet területfejlesztési kistérségi megbízotti tisztség betöltésére............................................ 2 Fejér Megye Közgyűlése pályázatot hirdet a­ Fejér Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatói állásának betöltésére............................................................................ 3 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá­nyi Kara pályázatot hirdet Polgári Eljárásjogi Tanszékén tanszékvezetői tisztség betöltésére..................................... 3 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudomá­nyi Kar egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére büntető jog területén és polgári jog területén pályázatot hirdet...... 4 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályáza­tot hirdet a fenntartásában lévő Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének köz-­­ alkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással történő betöltésére............................................. 4 Veresegyház Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Köl­csey Ferenc Könyvtárvezetői állására................................ 5 Költségvetési szervek alapító okirata........................................... 5 A felajánlott adó felhasználásáról.......................................­........ 7 II. FŐRÉSZ: Hivatali igazgatás Tájékoztató fejlesztési célú támogatások elnyerésére kiírt pályá­zatok elbírálásáról..................................................................... 9 Kincstári vagyon értékesítése............................................. 12 Az Állami Számvevőszék vizsgálatai............................................. 13 Hivatalos közlemények........................................................................ 14 III. FŐRÉSZ: Hírközlési tevékenység Közlemények.................................................................................. 16 V. FŐRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázat kamatmentes visszatérítendő támogatásra.................... 25 Mérlegbeszámolók.......................................................................... 26 VI. FŐRÉSZ: Egyéb hirdetmények Céghirdetmények Felh­ívás vagyon értékesítésére.................................................. 33 Hírek, információk, tájékoztatók................................................... 36 Üdülési tippek............................................................................ 38

Next