Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2004. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

2004-07-07 / 27. szám

i­C? , Budapest, 2004. július 7. Megjelenik minden szerdán. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE □ ODiOinOD­­uhut no i 1 SÍP 11111111111.­ VII. évfolyam, 2004/27. szám Ára: 299 Ft TARTALOM I. FŐRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Farkaslyuki Idősek Klubja és Gondozó­háza átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény vezetői beosz­tásának ellátására................................................................. 1666 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kar pályázatot hirdet az Ének-zenei Tanszékén főiskolai docensi belső előléptetésre................................... 1666 A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet az Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási, Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékére további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi álláshelyre............................................................... 1667 II. FŐRÉSZ: Hivatali igazgatás Pályázatok területfejlesztési támogatás elnyerésére................... 1668 Kincstári vagyon értékesítésére kiírt pályázat módosítása.......... 1669 Kincstári vagyon értékesítése........................................................ 1669 Mérlegbeszámolók.......................................... 1677 Az Állami Számvevőszék vizsgálatai.......................................... 1680 IV. FŐRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Pályázatok díj elnyerésére.............................................................. 1682 V. FŐRÉSZ: Gazdaság, társadalom Mérlegbeszámolók.......................................................................... 1683 A Magyar Közlönyben 2004. május hónapban megjelent jogsza­bályok, határozatok................................................................... 1702 VI. FŐRÉSZ: Egyéb hirdetmények Céghirdetmények Felhívás vagyon értékesítésére.................................................. 1709 Közgyűlési meghívók................................................................. 1712 Bélyegzők érvénytelenítése.............. 1712 Praxisjog átadása.......................................... 1712 Hírek, információk, tájékoztatók..................................... 1712 Üdülési tippek...................................................... 1714

Next