Magyar közlöny, 2005. március-április (30-44. szám)

2005-03-10 / 30. szám

__\ „ . -t.|----------------------------------------------------------­A­ MAGYAR­­ k­ÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA ------------ ------------------------------------------------------------------------------­ Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2005. március 10., 2005, V. tv. Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. tör-CSÜtörtör­vény módosításáról.......................................................................... 1165 2005: VI. tv. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör­vény módosításáról........................................................... 1165 2005. VII. tv. A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuva­rozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről.............................................. 1165 37/2005. (III. 10.) Korm. r. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati se­gédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatá­­­­sok elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) 30. szám Korm. rendelet módo­ításáról......................................................... 1190 38/2005. (III. 10.) Korm. r. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló , 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint egyes további kor­mányrendeletek módosításáról......................................... 1192 39/2005. (III. 10.) Korm. r. Az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról........... 1240 40/2005. (III. 10.) Korm. r. A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról.................... . 1242 41/2005. (III. 10.) Korm. r. A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról...................... 1253 42/2005.(11­. 10.) Korm. r. A bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól....................................... 1254 43/2005. (III. 10.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rende­let módosításáról............................................................................... 1256 Ara. 2760.— Ft 12/2005. (III. 10.) GKM-BM e. r. A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról............... 1256 3/2005. (III. 10.) TNM r. Alsóörs vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érin­tett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanul­mánytervének elfogadásáról*.......................................................... 1261­4/2005. (ul. 10.) TNM 1. Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról*.................................................. 1269­5/2005. (III. 10.) TNM r. Zamárdi vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érin­tett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanul­mánytervének elfogadásáról*.......................................................... 1273 A tartalomjegyzék az 1164. oldalon folytatódik. * A Magyar Közlöny a rendelet mellékletét képező eredeti MR 1:2000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazza. A rendelet mellékletének MR 1:2000 méretarányú eredeti tervlapjait a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által kiadott CD tartalmazza, amelyet az előfizetők kérésre megkapnak [telefon: 36 (1)266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357]. A rendelet mellékletét képező tervlapok eredeti méretarányú példá­nyairól készült másolatok a sokszorosítás költségeinek térítésével megrendelhetők a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társa­ságtól [1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Telefon: 36 (1) 224-3100]. *" 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék