Magyar közlöny, 2005. július-augusztus (91-107. szám)

2005-07-01 / 91. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. július 1., péntek 91. szám I. kötet Ára: 506,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 1 Oldal 128/2005. (VII. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló Közigazgatási Megállapodás kihirdeté­séről ................................................................................................... 4840 129/2005. (VII. 1.)Korm. r. A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és műkö­déséről................................................................................................. 4842 130/2005. (VII. 1.)Korm. r. A felsőoktatási együttműködés támogatása érdekében a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUS II.) szóló Egyezmény kihirdetéséről............................................................... 4844 33/2005. (VII. 1.) BM 1. A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsola­tos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról.................................................................................... 4849 60/2005. (VII. 1.) FVM 1. A zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti szabá­lyozásáról ......................................................................................... 4849 18/2005. (VII. 1.) OM 1. Az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról*............................ 4859 90/2005. (VII. 1.) KE h. Szolgálati viszony megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezésről....................... 4859 91/2005. (VII. 1.) KE h. Tábornoki kinevezésről......................................................................... 4860 46/2005. (VII. 1.) ME h. Kormányzati főtisztviselői kinevezés megszűnésének megállapítá­sáról 4860 47/2005. (VII. 1.) ME h. Főiskolai rektorok és főiskolai főigazgató megbízásáról................... 4860 48/2005. (VII. 1.) ME h. Főiskolai főigazgatói megbízások megerősítéséről........................... 4861 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (2/2005. BJB szám)......................................................................... 4861 A nemzeti kulturális örökség miniszterének közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről............................................... 4865 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye........................................................................................ 4867 * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2005. évi 91. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next