Magyar közlöny, 2005. augusztus-szeptember (108-130. szám)

2005-08-05 / 108. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. augusztus 5., péntek 108. szám Ára: 828.- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 154/2005. (VIII. 5.) Komi. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kor­mánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról rendelkező, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről.......... 5976 36/2005. (VIII. 5.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkor­mányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rend­jéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet és a belügyminiszter irá­nyítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról.............................................................................. 5977 69/2005. (VIII. 5.) FVM I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társ­finanszírozó, mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról....................... 5980 30/2005. (VIII. 5.) HM 1. A Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerződéses állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolá­sáról, illetve az ezen beosztásokban elérhető rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet, valamint a katonák illet­ményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkal­mazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet kiegészítéséről............................................................................ 5980 31/2005. (VIII. 5.) HM r. A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elisme­résekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról . . 5981 15/2005. (VIII. 5.) IM r. Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban.................................................... 5982 26/2005. (VIII. 5.) TNM r. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről. 5984 97/2005. (VIII. 5.) KE­K. Egyetemi tanári felmentésekről...................................................... 6016 Nemzetközi szerződések közzététele Gazdasági Együttműködési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között.......................................................................................... 6017 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye.................. 6020 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye.................................................................................. 6022 /• . • '*)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék