Magyar közlöny, 2005. november (145-155. szám)

2005-11-04 / 145. szám

Budapest, 2005. november 4., péntek 145. szám Ára: 828,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005. CXVII. tv. 52/2005. (XI. 4.) BM r. 47/2005. (XI. 4.) EüM r. 103/2005. (XI. 4.) FVM r. 96/2005. (XI. 4.) GKM r. 26/2005. (XI. 4.) KvVM r. 28/2005. (XI. 4.) NKÖM r. 173/2005. (XI. 4.) KE h. Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségveté­sének végrehajtásáról................................................................. A XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sport­­hivatal cím 2005. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányza­tainak felhasználásáról szóló szabályzatának kiadásáról............ Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadá­sáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjról.................................... A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonat­kozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól............... A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai­ról szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról........................................... Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről......................................................... Egyetemi tanárok felmentéséről...................................................... A Nemzeti Kegyeleti Bizottság közleménye.................................. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi H­ivatalának hirdet­ménye .......................................................................................... A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Sza­­bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hhivatalának hirdetménye................................................................................. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalának közleménye................................. Oldal 8116 8119 8126 8130 8131 8148 8150 8156 8156 8157 8160 8161

Next