Magyar közlöny, 2005. december (156-164. szám)

2005-12-06 / 156. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. december 6., kedd TARTALOMJEGYZÉK | 2005. CXXXIV. tv. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. decem­------ ber 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményének kihirde­téséről .......................................................................................... 2005. CXXXV. tv. 255/2005. (XII. 6.) Korm. r. 156. szám 43/2005. (XII. 6.) HM r. 27/2005. (XII. 6.) KvVM r. 77/2005. (XII. 6.) ME h. Ára: 2116,-Ft Oldal 9148 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről............................................................................ 9199 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kor­mánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirde­téséről .......................................................................................... 9212 A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (1.25.) HM ren­delet kiegészítéséről.................................................................... 9215 A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról.................................................................. 9215 A Magyar-Mongol Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről.................................. 9244 A külügyminiszter közleménye a „Pro auxilio civium Hungarorum” emlékplakett adományozásáról.................................................. 9244 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye.................. 9244 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdet­ménye .......................................................................................... 9251

Next