Magyar közlöny, 2005. december (165-168. szám)

2005-12-21 / 165. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2005. december 21., 287/2005. (XII. 21.) Kormn. r. Az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Ukrajna között Szerda a P°* *8®r­ globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről............................ 10268 288/2005. (XII. 21.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 10273 60/2005. (XII. 21.) BM r. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyű­lési képviselők választásán történő végrehajtásáról.................... 10278 s­m . 62/2005. (XII. 21.) EüM 1. A kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható­­ CTQ m egészségügyi ellátásokról szóló 61/2003. (X. 27.) ESZCSM 1 UJ* 8£­rtiU rendelet módosításáról................................................................ 10443 63/2005. (XII. 21.) EüM 1. Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék meg­engedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról............................................................................. 10444 . 22/2005. (XII. 21.) FMM r. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi köve­telményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról................................................................ 10445 109/2005. (XII. 21.) GKM 1. A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet módosításáról...................................... 10446 9/2005. (XII. 21.) ICSSZEM 1. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tal­áló: 3887,t Ft­tozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet módosításáról................................ 10448 16/2005. (XII. 21.) IHM 1. A rádió és televízió műsorszórás legmagasabb díjairól szóló 2/2003. (II. 7.) IHM rendelet módosításáról............................................ 10448 17/2005. (XII. 21.) IHM r. A belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 2/2004. (III. 3.) IHM rendelet módosításáról........ 10450 95/2005. (XII. 21.)OGYK. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról.............................................................. 10452 Az Országos Választási Bizottság 45/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10452 Az Országos Választási Bizottság 46/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10453 Az Országos Választási Bizottság 47/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10453 Az Országos Választási Bizottság 48/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10454 Az Országos Választási Bizottság 49/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10455 Az Országos Választási Bizottság 50/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10456 Az Országos Választási Bizottság 51/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10456 Az Országos Választási Bizottság 52/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10457 Az Országos Választási Bizottság 53/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10458 Az Országos Választási Bizottság 54/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10459 Az Országos Választási Bizottság 55/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10459 Az Országos Választási Bizottság 56/2005. (XII. 15.) OVB határozata 10460 Helyesbítés...................................................................................... 10461

Next