Magyar közlöny, 2005. december (169-173. szám)

2005-12-26 / 169. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. december 26., hétfő Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről.............. 169. szám 1. kötet* 1-2. kötet ára: 7751.- Ft 2. kötet 318/2005. (XII. 26.) Korm. 1. 319/2005. (XII. 26.) Korm. r. 23/2005. (XII. 26.) FMM r. 121/2005. (XII. 26.) FVMr. • 122/2005. (XII. 26.) FVMr. 45/2005. (XII. 26.) PM r. 46/2005. (XII. 26.) PM r. 47/2005. (XII. 26.) PM r. 1134/2005. (XII. 26.) Korm. h. TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet 2005: CLXVIII. tv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.................................................... Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötele­zettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren­delet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyv­­vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról.................................... A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munka­­erőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzé­si keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről A vetőmagvak és szaporítóanyagok minősítésének és vizsgálatának díjtételeiről szóló 107/2003. (IX. 16.) FVM rendelet módo­sításáról........................................................................................ A növényfajták állami elismerésének és vizsgálatának díjtételeiről szóló 106/2003. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról............ A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezé­seinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról.............................................................................. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról.............................................................................. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részle­tes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról.............................................................................. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatá­lya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról.................................................... A gazdasági és közlekedési miniszter közleménye az „Ipari Park” cím odaítéléséről.......................................................................... Oldal 11504 11672 11808 11861 11868 11881 11883 11889 11891 11892 11892 * Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 169. száma terjedelmi okok miatt 1-2. kötetben jelenik meg.

Next