Magyar közlöny, 2006. január-február (1-15. szám)

2006-01-04 / 1. szám

, MirO.lTiiftiaj Y „r­a ■ ...... I *4, \ J A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG H^'XI ALOS MPJ­A — ■ Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2006. január 4., \rV\rr J 2006. I. tv. A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, a szocia-SZerda B* ^'ztonsi'8ro* szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről........................................................ 2 2006: II. tv. A Magyar Köztársaság és Románia között, a szociális biztonság­ról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről............................................................................ 11 2006: III. tv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, vala­­­mint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jog­ 1. szám ............... harmonizációs célú módosításáról.......................................... 20 2006: IV. tv. A gazdasági társaságokról............................................................. 24 2006: V. tv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámo­lásról............................................................. 99 2006: VI. tv. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról........................ 162 2006: VII. tv. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról 168 2006. VIII. tv. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védóram 4807 Ft­dekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról . . 172 2006: IX. tv. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 177­­ 2006: X. tv. A szövetkezetekről.......................................................................... 181 2006. XI. tv. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításá­ról....................................................................................... 201­1/2006. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény végrehajtására szolgáló igazgatási megállapodás ki­hirdetéséről ......................................................................................... 204­2/2006. (I. 4.) Korm. r. Egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel összefüggő jog­harmonizációs célú módosításáról........ ..................................... 207

Next