Magyar közlöny, 2006. február-március (16-29. szám)

2006-02-15 / 16. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Oldal TARTALOMJEGYZÉK A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tör­vény módosításáról...................................................................... 1178 A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról.................................................................................. 1178 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő kor­mányrendeletek módosításáról........................................................ 1178 A magyar törvényes fizetőeszköz és az euró utánzatáról.................... 1180 A tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet­­ végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről............................................................................ 1187 A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a fel­ügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet módosításáról............................... 1189 Az Alkotmánybíróság határozata................................................... 1190 Az Alkotmánybíróság határozata................................................... 1214 Az Alkotmánybíróság határozata................................................... 1225 Büntetés-végrehajtási altábornagy nyugállományba helyezéséről. . 1227 Nyugállományú vezérezredesi előléptetésről...................................... 1227 A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratá­nak módosításáról............................................................................ 1228 Kormányzati főtisztviselői kinevezésekről.......................................... 1228 Központi tiszt cím adományozásáról.................................................. 1228 Az Országos Választási Bizottság 2/2006. (II. 9.) OVB állásfoglalá­sa a nem országos terjesztésű időszaki lap és a helyi műsorszol­gáltató országgyűlési választási kampányban történő részvételé­vel kapcsolatos kifogások elbírálására jogosult választási bizott­ságokról ...................................................................................... 1229 Az Országos Választási Bizottság 3/2006. (II. 9.) OVB állásfoglalá­sa a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (1) be­kezdésében meghatározott „lakosságszám” fogalom értelmezése tárgyában.................................................................................... 1229 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati felhívása a ha­táskörébe tartozó közlekedési szakképesítések szakmai vizsga szervezésére történő jogosultság elnyerésére.............................. 1230 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdet­ménye .......................................................................................... 1234 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye.................................... 1239 Helyesbítés...................................................................................... 1240 2006. XIII. tv. 32/2006.(11. 15.) Korm. r. 33/2006.(11. 15.) Korm. r. 1/2006.(11. 15.) MNB r. 2/2006.(11. 15.) MNBr. 3/2006. (II. 15.) GKM-PM e. r. 4/2006.(11. 15.) ABh. 5/2006. (II. 15.) AB­h. 6/2006. (II. 15.) ABh. 14/2006. (II. 15.) KE h. 15/2006. (II. 15.) KE h. 1017/2006. (II. 15.) Korm. h. 13/2006. (II. 15.) MEh. 14/2006. (II. 15.) MEh. Budapest, 2006. február 15., szerda 16. szám Ára: 1311,-Ft

Next