Magyar közlöny, 2006. március-április (30-42. szám)

2006-03-17 / 30. szám

V . A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HI­ JW^LQS LAPJA ^ ,...r \ TARTALOMJEGYZÉK j \ . *'“■ ) Oldal 4/2006. (III. 17.) MNB r. A „Bartok Béla születésének 125. évfordulója” emlékérme kibocsá­tásáról . ...!|'.IV. ........................................ 2354 3/2006. (III. 17.) FMM r. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részle­tes szabályairól szóló 2/2004. 11- 15.) FMM rendelet módo­sításáról..................................................................... 2355 20/2006. (III. 17.) FVM 1. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló ag­rár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének rész­letes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról.................................................................................. 2418 21/2006. (III. 17.) FVM 1. A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 35/1997. (V. 13.) FM rendelet módosításáról........ 2432 8/2006. (III. 17.) PM r. A kisajátítással kapcsolatos kártalanítási összeg kifizetéséről, vala­mint az értékkülönbözet megfizetéséről szóló 21/1976. (IX. 5.) PM rendelet módosításáról............................................................. 2432 27/2006. (II. 17.) KE h. Vezérőrnagyi előléptetésről................................................................. 2433 28/2006. (III. 17.) KE h. Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről.................................................... 2433 29/2006. (III. 17.) KE h. Dandártábornoki kinevezésről............................................................. 2433 30/2006. (III. 17.) KE h. Dandártábornoki kinevezésről............................................................. 2433 31/2006. (III. 17.) KE h. Rendőr dandártábornoki kinevezésről................................................ 2434 32/2006. (III. 17.) KE h. Rendőr dandártábornoki kinevezésről................................................ 2434 33/2006. (III. 17.) KE h. Nyugállományú határőr dandártábornoki kinevezésről.................... 2434 34/2006. (III. 17.) KE h. Büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről......................... 2434 35/2006. (III. 17.) KE h. Altábornügyi rendfokozat posztumusz helyreállításáról.................. 2435 1023/2006. (III. 17.) Korm. h. A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Ér­demes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2006. évi adományozásáról........................................................... 2435 A belügyminiszter 7002/2006. (EK 6.) BM irányelve a közigazgatá­si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazása során lehetséges költség­csökkentő megoldásokról.................. 2435 Az Országos Választási Bizottság 6/2006. (III. 9.) OVB állásfog­lalása a kampánycsend tárgyában................................................... 2438 Az Országos Választási Bizottság 7/2006. (III. 9.) OVB állásfog­lalása az ajánlás megismételhetetlenségéről............................... 5438 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye................... 2438 A gazdasági és közlekedési miniszter pályázati felhívása a 2006. évi Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére................................................. 2439 Az Országos Borminősítő Intézet közleménye.................................. 2439 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye...................................................................................... 2440 Helyesbítés.......................................................................................... 2442 Budapest, 2006. március 17., péntek 30. szám Ára: 2047,- Ft

Next