Magyar közlöny, 2006. június-augusztus (76-100. szám)

2006-06-26 / 76. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. június 26., hétfő 76. szám Ára: 1311,-Ft TARTALOMJEGYZÉK 136/2006. (VI. 26.) Konti, r. 25/2006. (VI. 26.) EüM r. 26/2006. (VI. 26.) EüM r. 38/2006. (VI. 26.) GKM r. 39/2006. (VI. 26.) GKM r. 40/2006. (VI. 26.) GKM r. 1/2006. (VI. 26.) IRM r. 1/2006. (VI. 26.) ÖTM r. 2/2006. (VI. 26.) ÖTM r. 16/2006. (VI. 26.) PM r. 32/2006. (VI. 26.) ME h. Oldal Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői szá­mára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről....................... 5760 A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól............... 5763 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásá­nak egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról.............................................................................. 5765 A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról.............................................................................. 5780 A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatására és segítség nyújtá­sára szolgáló rendszer létrehozataláról szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet módosításáról...................................................... 5780 A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a bizton­ságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról................................................................................ 5781 A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtéríté­séről ............................................................................................ 5786 A Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról .... 5795 A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről............................. 5810 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezé­seinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet mó­dosításáról.................................................................................... 5815 Főiskolai rektorok megbízásáról...................................................... 5815 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (4/2006. PIE szám)...................................................................... 5815 Az Országos Választási Bizottság 304/2006. (VI. 21.) OVB határozata......................................................... 5817 Az Országos Választási Bizottság 17/2006. (VI. 21.) OVB állásfogla­lása a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem-nyomtat­vány kitöltéséről.......................................................................... 5818 Az Országos Választási Bizottság 18/2006. (VI. 21.) OVB állásfog­lalása a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről................... 5818 Az Országos Választási Bizottság 19/2006. (VI. 21.) OVB állásfog­lalása a helyi választási bizottság feladatairól az egy szavazókör­rel rendelkező településen.......................................................... 5819 Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye.................. 5820

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék