Magyar közlöny, 2006. augusztus-szeptember (101-120. szám)

2006-08-11 / 101. szám

Budapest, 2006. augusztus 11., péntek 101. szám Ára: 357,- Ft 1 A MAGYAR KOZMIRSASAG HIVATALOS LAPJA I TARTALOMJEGYZÉK 1 / Oldal 174/2006. (Vili. 11.) KormTnz—— -------A vallam­ vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői szá­mára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról...................................... 7991 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM e. r. A 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése ke­retében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabá­lyairól .......................................................................................... 7992 58/2006. (VIII. 11.) FVM 1. A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról........................................ 7995 58/2006. (VIII. ll.)GKMr. Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről.......................................................................................... 8000 35/2006. (VIII. 11.) KvVM 1. Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértői tevékenység folytatásához szükséges szak­mai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és el­járási szabályairól........................................................................ 8005 36/2006. (VIII. 11.) KvVM r. A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet módosításáról................ 8006 Helyesbítés...................................................................................... 8007 Tárgymutató a 2006. július hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról és közleményekről II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 174/2006. (VIII. 11.) Korm. rendelete az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (1) és (2) bekez­désében kapott felhatalmazás alapján a következőket ren­deli el:­­­§ Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köz­­tisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok felté­teleiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továb­biakban: 1.) 7. §-ának (2)-(5) bekezdése helyébe (2)-(6) bekezdésként a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik: „(2) A költségtérítés magában foglalja a) a külföldi napidíjat, b) a szállásköltséget, c) a kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költségeket, valamint az utas- és poggyászbiztosítást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék