Magyar közlöny, 2006. december (154-160. szám)

2006-12-14 / 154. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. december 14., csütörtök 154. szám Ára: 3885,- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2006. CIX. tv. A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosí­tásokról ...................................................................................... 12122 2006: CX. tv. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról. . . . 12293 2006: CXI. tv. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról.................................................. 12301 84/2006. (XII. 14.) GKM 1. Az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanács­adás célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozá­sáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásá­ban, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szerveze­tekről szóló 80/2004. (V. 18.) GKM rendelet módosításáról . . . 12304 12/2006. (XII. 14.) MeHVM r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alá, a XIX. EU Integráció fejezetbe a regionális fejlesztésért és felzár­kóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alól átkerült egyes előirányzatok felhasználásának rendjéről........................ 12305 270/2006. (XII. 14.)KEh. Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről................................ 12309 271/2006. (XII. 14.) KE­K. Orvos vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről................................................ 12309 Az Országos Választási Bizottság 580/2006. (XII. 11.) OVB határo­zata ............................................................................................. 12309 Az Országos Választási Bizottság 581/2006. (XII. 11.) OVB határo­zata ....................................................... 12310 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. január 1 -je és január 31 -e között alkalmazható üzemanyagárakról .... 12311­­ A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye.................................................................................. 12311

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék