Magyar közlöny, 2006. december (161-166. szám)

2006-12-23 / 161. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. december 23., szombat 161. szám 1.kötet* 1-2. kötet ára: 9093.- Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet 270/2006. (XII. 23.) Korm­. r. 271/2006. (XII. 23.) Korm. r. 272/2006. (XII. 23.) Korm. r. 273/2006. (XII. 23.) Korm. r. 274/2006. (XII. 23.) Korm. r. 275/2006. (XII. 23.) Korm. r. 276/2006. (XII. 23.) Korm. r. 277/2006. (XII. 23.) Korm. r. 278/2006. (XII. 23.) Korm. r. 279/2006. (XII. 23.) Korm. r. 280/2006. (XII. 23.) Korm. r. 281/2006. (XII. 23.) Korm. r. 282/2006. (XII. 23.) Korm. r. 283/2006. (XII. 23.) Korm. r. 284/2006. (XII. 23.) Korm. r. 285/2006. (XII. 23.) Korm. r. 286/2006. (XII. 23.) Korm. r. 287/2006. (XII. 23.) Korm. r. 288/2006. (XII. 23.) Korm. r. 289/2006. (XII. 23.) Korm. r. 290/2006. (XII. 23.) Korm. r. 291/2006. (XII. 23.) Korm. r. 292/2006. (XII. 23.) Korm. r. Oldal Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről.................. 13060 A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről............ 13065 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormá­nya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdeté­séről ............................................................................................ 13069 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról.................................. 13072 A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és műkö­déséről.......................................................................................... 13078 A Magyar Vasúti Hivatalról............................................................ 13095 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva­tala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről.......................... 13095 A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról.............................. 13103 A Közlekedésbiztonsági Szervezetről............................................ 13105 A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint más kormányrendeletek mó­dosításáról.................................................................................... 13106 A minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.................................................... 13107 A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénz­ügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról........ 13108 Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról................................................................ 13133 A tudomány- és innováció­politikával összefüggő egyes jogszabá­lyok módosításáról...................................................................... 13135 A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról........................................ 13138 Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység foly­tatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet mó­dosításáról.................................................................................... 13139 A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról....................................................... 13139 A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól......... 13156 A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támoga­tások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásai­ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról...................... 13161 Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról.......................... 13164 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtá­sáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról.................................................... 13166 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról.......................................... 13167 A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről...................... 13172 A tartalomjegyzék a 13058. oldalon folytatódik . Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 161. száma terjedelmi okok miatt 1-2. kötetben jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék