Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2006. január-június (9. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-04 / 1. szám

ft II. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 4. Megjelenik minden szerdán. I. FŰRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Szociális és Gyer­mekvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet a Veszprém Megyei La­kásotthonok Igazgatósága igazgatói állásának betöltésére......... 2 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pályázatot hirdet a Hu­mánpolitikai főosztály főosztály-vezetői állásának betöltésére. . 2 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pályázatot hirdet a Piac­felügyeleti Igazgatóság ügyvezető igazgatói állásának betöltésére . A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pályázatot hirdet a Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleti Igazgatóság ügyvezető igazgatói állásá­nak betöltésére.................................................................................. 4 Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére....................................................... 5 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet közműberu­házó és -fenntartó ügyintézői munkakör betöltésére................... 5 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet építésható­sági ügyintézői munkakör betöltésére............................................ 5 Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályáza­tot hirdet jegyzői állás betöltésére................................................... 6 Gyömrő Város Önkormányzata pályázatot hirdet Gyömrő Város Polgármesteri Hivatala aljegyzői állásának betöltésére.............. 6 Hangács és Nyomár Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei pályázatot hirdetnek Hangács-Nyomár Községi Önkormányza­tok körjegyzői állásának betöltésére.............................................. 6 Hőgyész Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére....................................................................... 7 Pályázati felhívás Kisújszállás városban a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására.................................................................................. 7 Mártély Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére......................................................................................... 8 Nádasdladány és Sárkeszi Községek Körjegyzősége pályázatot hir­det pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére............................ 8 Nyírtelek város jegyzője pályázatot ír ki építésügyi ügyintézői mun­kakör betöltésére.............................................................................. 9 IX. évfolyam, 2006/1. szám Ára: 345 Ft Pályázati felhívás az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy­szállításról szóló, Pécel város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében tör­ténő ellátására.................................................................................. Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot ír ki aljegyzői állás betöltésére.............................................. Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pá­lyázatot ír ki jegyzői munkakör betöltésére................................ Százhalombatta Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet beru­házói munkakör betöltésére............................................................ j­­ Költségvetési szervek alapító okirata..................................................... 11 A felajánlott adó felhasználásáról.......................................................... 12 II. FŐRÉSZ: Hivatali igazgatás Kincstári vagyon értékesítése................................................................... 14 Az Állami Számvevőszék vizsgálatai..................................................... 15 Hivatalos közlemények.............................................................................. 17 IV. FŐRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Pályázatok támogatás elnyerésére.......................................................... 19 Képzések akkreditálása.............................................................................. 20 VI. FŰRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2005. december 19-28.).................. Céghirdetmények Felhívás vagyon értékesítésére............................................................ 41 Kereskedelmi képviseletek megszűnése.............................................. 45 Bélyegzők érvénytelenítése................................................................... 46 Hírek, információk, tájékoztatók............................................................ 46 Kiállítás........................................ 47 TARTALOM

Next