Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2006. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

2006-07-05 / 27. szám

II C/V­. hivatalos értesítő A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. július 5. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/27. szám Ára: 315 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bővebb szolgáltatások (jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.) állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az új elérhetőségek: Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca-Nyár utca sarkán). Telefon: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu, www.kozlonycentrum.hu TART­ALOM I. FŐRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok A Területpolitikai Kormányzati Hivatal pályázati felhívása........... 1426 Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályáza­tot hirdet jegyzői állás betöltésére............................................... 1427 Csipkerek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályáza­tot hirdet jegyzői állás betöltésére............................................... 1427 Gacsály és Császló községek önkormányzatainak képviselő-testüle­tei pályázatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére................. 1428 Kemestaródfa, Magyamádalja, Pinkamindszent, Vasalja községek képviselő-testületei pályázatot írnak ki körjegyzői álláshely be­töltésére........................................................................................ 1428 Mátészalka város jegyzője pályázatot hirdet Mátészalka Város Ön­­kormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi irodája vezetői fel­adatainak ellátására..................................................................... 1428 Mezőtúr Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet Mezőtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 2.) parancsnoki beosztásának betöltésére.............................. 1429 Pályázati felhívás az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy­szállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján Solt város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás köz­szolgáltatási szerződés keretében történő ellátására................... 1430 Solymár Nagyközség aljegyzője pályázatot ír ki a belső ellenőrzési feladatok külső szakértő általi ellátására..................................... 1430 Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére.................................................... 1430 Tiszaújváros Városi Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet a Pol­gármesteri Hivatalban városfejlesztési munkatárs munkakör be­töltésére........................................................................................ 1431 Tiszaújváros Városi Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet a Pol­gármesteri Hivatalban pénzügyi munkatárs munkakör betöltésére 1431 Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot hirdet jegyzői állás betöltésére........................................... 1432 Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Völcseji Szociális Konyha (9462 Völcsej, Fő u. 57.) in­tézményvezetői álláshelyének betöltésére................................... 1432 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szociális és Gyer­mekvédelmi Bizottsága (3525 Miskolc, Városház tér 1.) pályáza­tot hirdet Pszichiátriai Otthon intézményvezető állásának betölté­sére............................................................................................... 1432 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képvi­selő-testülete (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) pályázatot hir­det Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbu­dai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó u. 5.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére............................................................ 1433 Költségvetési szervek alapító okirata.................................................. 1434 A felajánlott adó felhasználásáról...................................................... 1436 II. FŐRÉSZ: Hivatali igazgatás Állami vagyon hasznosítása................................................................. 1437 Kincstári vagyon értékesítésére kiírt árverés eredménye................. 1437 Kincstári vagyon értékesítése............................................................... 1437 Kincstári vagyon bérbeadása.............................................................. 1455 Mérlegbeszámoló........................................................................... 1459 Az Állami Számvevőszék vizsgálatai.................................................. 1461 Hivatalos közlemények......................................................................... 1462 III. FŐRÉSZ: Hírközlési tevékenység Közlemények........................................................................................ 1464 V. FŐRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázat vissza nem térítendő kamattámogatásra.............................. 1467 Pályázatok vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatásra 1470 Mérlegbeszámolók............................................................................... 1471 VI. FŰRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. június 21-28.)........................ 1477 Céghirdetmények Felhívás vagyon értékesítésére........................................................ 1484 Kereskedelmi képviseletek megszűnése........................................... 1487 Bélyegző és számlatömbök érvénytelenítése................................... 1488 Hírek, információk, tájékoztatók........................................................ 1488

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék