Magyar közlöny, 2007. április (40-53. szám)

2007-04-02 / 40. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. április 2., hétfő 40. szám Ára: 1722.- Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XX. tv. 2007: XXI. tv. 2007: XXII. tv. 16/2007. (IV. 2.) EüM r. 23/2007. (IV. 2.) OKM r. 24/2007. (IV. 2.) OKM r. 25/2007. (IV. 2.) ME­K. Oldal A nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nem­zetközi Egyezmény kihirdetéséről............................................... 2570 A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegő­­szennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfoga­dott Jegyzőkönyv kihirdetéséről................................................. 2585 A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemze­ti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó kö­zösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymó­dosításokról..................................................................................... 2621 A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befo­gadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás meg­változtatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról................................................................................... 2627 A mozgóképszakmai és a sajtónyilvántartási hatóság Magyar Ál­lamkincstárnál vezetett számlaszámának módosításáról............ 2629 A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról ................................ 2630 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökének megbí­zásáról ................................................................................................ 2642 Az Országos Választási Bizottság 105/2007. (III. 29.) OVB határo­zata ..................................................................................................... 2642 A Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázati felhívása az 1945-56 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek, vala­mint országos szervezeteik, továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására...........2644

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék