Magyar közlöny, 2007. május (54-67. szám)

2007-05-03 / 54. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. május 3., csütörtök 54. szám I. kötet Ára: 777,- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2007. XXX. tv. Az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köz­társaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről*................................................................................ 3501 2007: XXXI. tv. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról................................................................................... 3501 2007. XXXII. tv. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról....................... 3501 94/2007. (V. 3.) Korm. r. Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasz­nálásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kiala­kításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rende­let módosításáról......................................................... 3503 95/2007. (V. 3.) Korm. r. A 2007. évi központi költségvetés céltartaléka terhére a központi költségvetési szervek létszámcsökkentési kiadásainak támogatá­sáról szóló 13/2007. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról......... 3504 96/2007. (V. 3.) Korm. r. Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok ország­határt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról.......................................... 3504 97/2007. (V. 3.) Korm. r. Egyes egészségügyet érintő kormányrendeletek módosításáról. . . . 3507 13/2007. (V. 3.) ÖTM r. • A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, dön­tési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzé­sének részletes szabályairól............................................................. 3508 17/2007. (V. 3.) SZMM r. A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról....................................... 3513 36/2007. (V. 3.) OGY h. A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 11/2007. (111. 7.) OGY határozat módosí­tásáról .................................................................................................. 3526 72/2007. (V. 3.) KE­K. Kitüntetés viselésének engedélyezéséről............................................. 3526 73/2007. (V. 3.) KE h. Kitüntetés viselésének engedélyezéséről............................................. 3526 74/2007. (V. 3.) KE h. Rendőr dandártábornoki kinevezésről.................................................. 3526 75/2007. (V. 3.) KE h. Rendőr dandártábornoki kinevezésről................................................. 3527 76/2007. (V. 3.) KE h. Rendőr dandártábornoki kinevezésről................................................. 3527 77/2007. (V. 3.) KE h. Rendőr dandártábornoki kinevezésről................................................. 3527 A tartalom a 3500. oldalon folytatódik. * A törvény melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 54. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet az előfizetőknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next