Magyar közlöny, 2007. június (68-84. szám)

2007-06-01 / 68. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 126/2007. (VI. 1.) Korm. 1. A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkezte­tés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormány­rendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvez­ményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról........................................ 4756 43/2007. (VI. 1.) FVM 1. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről................................................................. 4873 56/2007. (VI. 1.IGKM r. Egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról...................................................................... . 4873 19/2007. (VI. 1.) KvVM r. A Márkházapusztai fás legelő természetvédelmi terület létesítéséről 4876 103/2007. (VI. 1.) KE h. Miniszter megbízatásának megszűnéséről....................................... 4879 104/2007. (VI. 1.) KE h. Miniszter kinevezéséről.............................................. 4879 105/2007. (VI. 1.) KE h. Kitüntetés adományozásáról............................................................. 4879 106/2007. (VI. 1.) KE h. Kitüntetés adományozásáról............................................................. 4880 107/2007. (VI. 1.) KE h. Kitüntetés adományozásáról............................................................. 4881 108/2007. (VI. 1.) KE h. Kitüntetés adományozásáról............................................................. 4881 109/2007. (VI. 1.) KE h. Kitüntetés adományozásáról............................................................ 4881 39/2007. (VI. 1.) ME h. Az országos rendőrfőkapitány kinevezéséről................................... 4882 Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása az Áht. 95/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek fel­ügyelőbizottsága elnöki tisztségének betöltésére alkalmas sze­mélyek névjegyzékbe kerülésére................................................ 4882 A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületé­nek jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehí­vásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jog­díjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről.......................... 4885 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2006. évi költségvetési beszámolója.......................................................... 4887 Budapest, 2007. június 1., péntek Ára: 3045.­ Ft 68. szám I. kötet Oldal * A rendelet melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 68. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet az előfizetőknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék­ fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next