Magyar közlöny, 2007. augusztus (103-115. szám)

2007-08-02 / 103. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. augusztus 2., csütörtök 103. szám I. kötet Ára: 588.- Ft 204/2007. (VIII. 2.) Korm. r. 205/2007. (VIII. 2.) Korm. r. 20/2007. (VIII. 2.) MeHVM r. 80/2007. (VIII. 2.) FVM-GKM-EüM-SZMM e. r. 70/2007. (VIII. 2.) GKM r. TARTALOMJEGYZÉK Oldal A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módo­sítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások ki­hirdetéséről* .......................................................................................... Az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok közötti, a GALILEO és a GPS műholdas hely­­meghatározó rendszerek és kapcsolódó alkalmazások elterjeszté­séről, nyújtásáról és használatáról szóló Megállapodás kihir­detéséről . Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokból, vala­mint az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsat­lakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Part­nerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködés­hez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának rendjéről.................................................................. Az egyes rizstermékek behozataláról és forgalomba hozataláról. . . A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartá­sának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról......................................................................... 7863 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási prog­ramjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról......................................................................... 7864 Helyesbítés.................................................................................................. 7865 71/2007. (VIII. 2.) GKM r. 7840 7841 7857 7859 * A kormányrendelet Megállapodásokkal teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 103. számának II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az előfizetők kérés­re megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék­ fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék