Magyar közlöny, 2007. szeptember (116-129. szám)

2007-09-04 / 116. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2007. szeptember 4., kedd 231/2007. (IX. 4.) Korm. r. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szol­gáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.................................................... 8932 232/2007. (IX. 4.) Korm. r. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fel­tételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról 8932 116. szám , 233/2007. (IX. 4.) Korm. r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézmé­nyekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról...................................... 8933 234/2007. (IX. 4.) Korm. r. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesíté­séről ............................................... 8936 235/2007. (IX. 4.) Korm. r. A robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló határozat rendelkezéseivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.............................................................................. 8940 Ára: 588.— Ft 94/2007. (IX. 4.) FVM 1. A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részé­re érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltéte­leiről ............................................................................................ 8946 95/2007. (IX. 4.) FVM 1. A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módo­sításáról. . .­.................................................................................. 8952 1067/2007. (IX. 4.) Korm. h. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt érintő intézkedésről......... 8954 1068/2007. (IX. 4.) Korm. h. A Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány meg­szüntetéséről ................................................................................ 8955 1069/2007. (IX. 4.) Korm. h. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti adminisztrációs és szolgáltató központjának elhelyezéséről.................................... 8955

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék