Magyar közlöny, 2007. október (130-147. szám)

2007-10-01 / 130. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. október 1., hétfő 130. szám Ára: 966,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 252/2007. (X. 1.) Korm. r. 10/2007. (X. 1.) MNB r. 110/2007. (X. 1.) FVM r. 111/2007. (X. 1.) FVM r. 187/2007. (X. 1.) KE­h. 188/2007. (X. 1.) KEh. 189/2007. (X. 1.) KE­h. 1074/2007. (X. 1.) Korm. h. 1075/2007. (X. 1.) Korm. h. 1076/2007. (X. 1.) Korm. h. 67/2007. (X. 1.) ME h. 10/2007. (MK 130.) IRM ut.­­ Oldal A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról...................................... 9540 Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonásáról................................ 9540 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rende­let 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsopor­tok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (Vili. 29.) FVM rendelet módosításáról...................... 9542 Egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról.......................... 9544 Államtitkár felmentéséről................................................................ 9545 Államtitkár kinevezéséről................................................................ 9545 Államtitkár kinevezéséről............................................................... 9545 Az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos kine­vezéséről és feladatairól.............................................................. 9545 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok összehangolásáért felelős kor­mánybiztos kinevezéséről és feladatairól.................................... 9546 Az audiovizuális médiapolitikáért felelős kormánybiztos kinevezé­séről és feladatairól..................................................................... 9547 Főiskolai rektor megbízásáról................................. 9548 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról.................................................................­..... . 9548 Az Országos Választási Bizottság 371/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9575 Az Országos Választási Bizottság 372/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9575 Az Országos Választási Bizottság 373/2007. (IX/27.) OVB határozata 9576 Az Országos Választási Bizottság 374/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9576 Az Országos Választási Bizottság 375/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9577 Az Országos Választási Bizottság 376/2007. (DX. 27.) OVB határozata 9577 Az Országos Választási Bizottság 377/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9578 Az Országos Választási Bizottság 378/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9578 Az Országos Választási Bizottság 379/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9579 Az Országos Választási Bizottság 380/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9579 Az Országos Választási Bizottság 381/2007. (IX. 27.) OVB határozata 9580 Az Országos Választási Bizottság 382/2007. (DC. 27.) OVB határozata 9580 Az Országos Választási Bizottság 383/2007. (DC. 27.) OVB határozata 9581 Az Országos Választási Bizottság 384/2007. (DC. 27.) OVB határozata 9582 Az Országos Választási Bizottság 385/2007. (DC. 27.) OVB határozata 9582 Az Országos Választási Bizottság 386/2007. (DC. 27.) OVB határozata 9583 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva­talának közleménye................................................................... 9584

Next