Magyar közlöny, 2007. november (148-161. szám)

2007-11-06 / 148. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. november 6., kedd 148. szám I. kötet Ára: 1155.- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2007. CXX. tv. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Euró­pai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészíté­seinek kihirdetéséről*............................................................... 10400 11/2007. (XI. 6.) MNB 1. A „Debreceni Református Nagytemplom” emlékérme kibocsátá­sáról ........................................................................................... 10400 48/2007. (XI. 6.) EüM-FVM e. r. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megenged­hető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról.............................. 10401 87/2007. (XI. 6.) GKM 1. A magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendele­tek módosításáról........................................................................ 10415 34/2007. (XI. 6.) OKM r. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylé­sének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007.(111. 14.) OKM rendelet módosításáról........................ 10446 75/2007. (XI. 6.) ME­K. Szakállamtitkár felmentéséről.......................................................... 10447 76/2007. (XI. 6.) ME h. Szakállamtitkár kinevezéséről........................................................ 10447 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva­talának közleménye................................................................... 10447 A Szabad Demokraták Szövetsége - A Magyar Liberális Párt 2005. évi módosított pénzügyi beszámolója........................................ 10448 A Szabad Demokraták Szövetsége - A Magyar Liberális Párt 2006. évi módosított pénzügyi beszámolója........................................ 10449 * A törvény teljes szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 148. számának II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék­ fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next