Magyar közlöny, 2007. november (162-164. szám)

2007-11-28 / 162. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA * 2007 Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2007. november 28., 2007: CXXXIV. tv. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi Szerda CXXVII. törvény módosításáról............................................. 11627 2007: CXXXV. tv. , A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről........................... 11629 2007: CXXXVI. tv. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.................................................................. 11643 2007: CXXXVII. tv. A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmoni­zációs célú módosításáról......................................................... 11661 1 A2 S/3 HI 2007: CXXXVIII. tv. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, ^^*"*■*** valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól .. 11693 139/2007. (XI. 28.) FVM 1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltéte­leiről ,­f...................................................................................... 11771 140/2007. (XI. 28.) FVM r. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltéte­leiről............................................................................................ 11778 141/2007. (XI. 28.) FVM r. A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő el­ismeréséről ................................................................. 11784 142/2007. (XI. 28.) FVM r. A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról........................................ 11793 Ara: 4557.­ Ft I 40/2007. (XI. 28.) HM 1. A katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszünte­tésének eljárási szabályairól........................................................ 11795 92/2007. (XI. 28.) KvVM r. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról................................................................ 11797 244/2007. (XI. 28.) KE h. Kitüntetés adományozásáról............................................................ 11813 245/2007. (XI. 28.) KE h. Dabrónaki Gyula rendkívüli és meghatalmazott nagykövet meg­bízás alóli felmentéséről.............. 11814 246/2007. (XI. 28.) KE h. Dobokay Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről...................................................................... 11814 247/2007. (XI. 28.) KE h. Győr Mihály rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről...................................................................... 11814 248/2007. (XI. 28.) KE­K. Mohai László György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről................................................... 11814 249/2007. (XI. 28.) KE­K. Dr. Póka Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről...................................................................... 11815 250/2007. (XI. 28.) KE­K. Dr. Simonyi András rendkívüli és meghatalmazott nagykövet meg­bízás alóli felmentéséről.............................................................. 11815 A tartalomjegyzék a 11626. oldalon folytatódik.

Next