Magyar közlöny, 2007. december (182-184. szám)

2007-12-22 / 182. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. december 22., szombat 182. szám Ára: 3612,-Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2007. CLXVII. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tör­vény módosításáról................................................................... 13777 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről.................................................................................. 13778 A Lisszaboni Szerződés kihirdetéséhez kapcsolódóan az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkéről.............................................. 13930 2007. CLXVIII. tv. 113/2007. (XII. 22.) OGY h. II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2007. évi CLXVII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról* Az Országgyűlés mint alkotmánymódosító hatalom, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekez­dés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a kö­vetkező törvényt alkotja: * A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el. 1. § Az Alkotmány 57. § (4) bekezdése helyébe a követ­kező rendelkezés lép: „(4) Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és bünte­téssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog vagy - a határozatok kölcsönös elis­merése elvének érvényesülése céljából az Európai Unió jogi aktusai által meghatározott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát nem korlátozva - a szabadságon, a biz­tonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozá­sában közreműködő más állam joga szerint nem volt bűn­cselekmény.” 2. § Ez a törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyűlés elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék