Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2007. január-június (10. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-03 / 1. szám

X. évfolyam, 2007/1. szám Ára: 357 Ft hivatalos értesítő A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 3. Megjelenik minden szerdán. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Előfizetőink figyelmét az értesítő utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi előfizetési árainkra TART I. FŰRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet az önállóan gazdál­kodó D. M. J. V. Idősek Háza (Debrecen, Pallagi u. 9. sz.) maga­sabb vezetői beosztásának ellátására.............................................. 2 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a részben önállóan gazdálkodó D. M. J. V. Városi Szociális Szolgálat (Debrecen, Víztorony u. 11.) magasabb vezetői beosztásának ellátására... A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a részben önállóan gazdálkodó D. M. J. V. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye (Deb­recen, Böszörményi út 148 .) magasabb vezetői beosztásának ellá­tására ................................................................................................ 3 Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot hirdet jegyzői állás betöltésére.............................................. 4 Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot hirdet jegyzői állás betöltésére.............................................. 4 Pálháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályáza­tot hirdet a Hegyközi Építésügyi Igazgatási Társulás kiemelt épí­tésügyi ügyintézői munkakör betöltésére.................... 4 ALOM Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pá­lyázatot ír ki jegyzői munkakör betöltésére.................................. 5 Szigetújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot hirdet jegyzői állás betöltésére.............................................. 5 II. FŐRÉSZ: Hivatali igazgatás Kincstári vagyon értékesítésére kiírt pályázat visszavonása............ 6 Kincstári vagyon értékesítése................................................................... 6 III. FŐRÉSZ: Hírközlési tevékenység Műsorszolgáltatási szabályzatok................................................................. 13 VI. FŐRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. december 15-21.).................. 21 Céghirdetmények Felhívás vagyon értékesítésére............................................................ 32 Hírek, információk, tájékoztatók............................................................ 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék