Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2007. december (10. évfolyam, 50-52. szám)

2007-12-10 / 50. szám

n HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. december 10-14. Megjelenik minden héten. X. évfolyam, 2007/50. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt előfizetőink figyelmét az értesítő utolsó oldalán közzétett 2008. évi előfizetési árainkra TART I. FŰRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek ALOM Személyügyi hírek.................................................................................... 3611 Álláspályázatok A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli mi­niszter pályázatot hirdet a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koordinációs Titkárság főosztály­vezetői munkakörének betöltésére................................................ 3612 A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli mi­niszter pályázatot hirdet a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koordinációs Titkárság főosztályve­zető-helyettesi munkakörének betöltésére.................................... 3613 Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Iroda (1093 Budapest, Czuczor u. 10.) pályázatot hirdet gazdasági ve­zetői munkakör betöltésére........................................................... 3614 A Pest Megyei Földhivatal pályázati felhívása a Dabasi Körzeti Föld­hivatal (2370 Dabas, Bartók B. u. 52) hivatalvezetői munkaköré­nek betöltésére.................................................................................. 3614 Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Budapest m., Juhász Gyula u. 10.) a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módo­sított 1992. évi XXm. tv. 10. §-a alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére......... 3615 Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Budapest Hl., Juhász Gyula u. 10.) a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módo­sított 1992. évi XXI. tv. 10. §-a alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet közterületi osztályvezető munkakör betöltésére 3615 Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Budapest III., Juhász Gyula u. 10.) a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módo­sított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet közterületi ügyintéző munkakör betöltésére .. 3616 Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal a köz­­tisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXI. tv. 10. §-a alapján (a továbbiakban: Ktv.) pályázatot hirdet lakásgazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.................. 3617 Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet nyugdíjazás folytán megüresedett körjegyzőségi feladato­kat is ellátó városi jegyzői állás betöltésére.................................. 3617 Adorjás, Baranyahidvég, Kisszentmárton, Sámod községek körjegy­zője pályázatot hirdet a körjegyzőség pénzügyi ügyintézői állásá­nak betöltésére................................................................................. 3618 Aparhant-Mucsfa-Nagyvejke községek képviselő-testületei pályá­zatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére.................................. 3618 Ács Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői álláshely betöltésére........................................................................................ 3618 Bak-Sárhida községek képviselő-testületei pályázatot hirdetnek Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának be­töltésére............................................................................................. 3619 Bicske Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére........................................ 3620 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztályra tanügyigazgatási ügyintézőt keres................................................ 3620 Budapest JózsefVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztályra közművelődés és sportigazgatási ügyintézőt keres..................... 3621 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére........................... 3621 Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői állás betöltésére, hatósági irodavezetői feladatok ellátása mellett.................................................................................. 3622 Cegléd város jegyzője pályázatot hirdet építéshatósági munkakör be­töltésére............................................................................................. 3622 Cegléd város jegyzője pályázatot hirdet építésügyi ügyintéző munka­kör betöltésére.................................................................................. 3623 Cegléd város jegyzője pályázatot hirdet közterület-felügyelői mun­kakör betöltésére............................................................................. 3623 Az Egészségbiztosítási Felügyelet pályázatot hirdet belső ellenőri feladatok ellátására........................................................................ 3624 Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pá­lyázatot ír le jegyzői állás betöltésére........................................... 3624 Érpatak Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet Érpatak Köz­ség Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában jegyzői ál­lás betöltésére.................................................................................. 3625 Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal pályáza­tot hirdet a Koordinációs és Szervezési főosztály főosztály-veze­tői munkakör betöltésére................................................................ 3625 Gyöngyöshalász Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegy­zői állás betöltésére........................................................................ 3626 Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet közterület-felügyelői állás betöltésére................................ 3626

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék