Magyar közlöny, 2008. április (55-69. szám)

2008-04-03 / 55. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 3., csütörtök 55. szám I. kötet Ára: 2185,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 70/2008. (IV. 3.) Korra. r. 71/2008. (IV. 3.) Korra. r. 72/2008. (IV. 3.) Korra. r. 73/2008. (IV. 3.) Korra. r. 74/2008. (IV. 3.) Korm. r. 75/2008. (IV. 3.) Korra. r. 76/2008. (IV. 3.) Korm. r. 77/2008. (IV. 3.) Korm. r. 78/2008. (IV. 3.) Korm. r. 79/2008. (IV. 3.) Korm. r. 5/2008. (IV. 3.) MNB r. 40/2008. (IV. 3.) FVM-SZMM e. r. 41/2008. (IV. 3.) FVM r. 14/2008. (IV. 3.) GKM r. 15/2008. (IV. 3.) GKM r. 30/2008. (IV. 3.) OGY h. 31/2008. (IV. 3.) OGY h. 32/2008. (IV. 3.) OGY h. 34/2008. (IV. 3.) AB h. 35/2008. (IV. 3.) AB h. 36/2008. (IV. 3.) AB h. 1021/2008. (IV. 3.) Korm. h. Oldal A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói nor­matíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról............................................................. 2816 A nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi évközi kiegészítő emelé­séről..................................................................................................... 2817 A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi évközi kiegé­szítő emeléséről................................................................................... 2819 A Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beru­házások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról........................................ 2820 A „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcs­projektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítá­sáról..................................................................................................... 2821 Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról................ 2834 Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fej­lesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítá­sáról ................. 2840 Egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról................ 2842 A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a termé­szetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről.......................... 2846 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról............................................................. 2858 A „XXIX. nyári olimpiai játékok” emlékérme kibocsátásáról.............. 2860 Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM­GKM együttes rendelet módosításáról............................................... 2861 A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról..................................................... 2862 A bányászati hulladékok kezeléséről....................................................... 2868 A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesí­tések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról..................... 2878 Az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak meg­választásáról ....................................................................................... 2879 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról........................................................... 2880 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek hely­zetéről (2005. február-2007. február) szóló beszámoló elfogadásáról 2880 Az Alkotmánybíróság határozata............................................................. 2880 Az Alkotmánybíróság határozata............................................................. 2885 Az Alkotmánybíróság határozata............................................................. 2888 A Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 2891 A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)........................ 2891 A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól..................................................................... 2895 A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő több­szörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról...................................... 2899 Hivatalos Értesítő (2008/14. szám)...............................................HÉ 1897-2024 * A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2008. évi 55. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet az előfizetőknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next