Magyar közlöny, 2008. június (83-96. szám)

2008-06-03 / 83. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. június 3., kedd 83. szám Ára: 1970.-Ft TARTALOMJEGYZÉK 71/2008. (VI. 3.) FVM r. 13/2008. (VI. 3.) HM r. 14/2008. (VI. 3.) KvVM r. 15/2008. (VI. 3.) KvVM r. 16/2008. (VI. 3.) KvVM r. 17/2008. (VI. 3.) KvVM r. 3/2008. (VI. 3.) KHEM r. 4/2008. (VI. 3.) KHEM r. 5/2008. (VI. 3.) KHEM r. 7/2008. (VI. 3.) SZMM r. Oldal A szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítá­sára és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról.............................................. 5020 A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanul­mányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról............................. 5023 Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről................................................................................. 5024 A Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről . . 5025 A Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről 5027 A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület természetvédelmi kezelési tervéről................................................................................. 5030 Egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.............. 5034 Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról.................. 5082 A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghala­dó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról....................................................... 5086 Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról........... 5088 Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása az Áht. 95/A. §-ának (2), illetve az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (4) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek fel­ügyelőbizottsága elnöki tisztségének betöltésére alkalmas személyek névjegyzékbe kerülésére................................................ 5095 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva­talának közleménye.......................................................................... 5097

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék