Magyar közlöny, 2008. október (141-155. szám)

2008-10-01 / 141. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. október 1., szerda 141. szám Ára: 1970.-Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008. LII. tv. 240/2008. (X. 1.) Korai. r. 241/2008. (X. 1.) Korm. r. 242/2008. (X. 1.) Korm. r. 4/2008. (X. 1.) MeHVM r. 128/2008. (X. 1.) FVM r. 129/2008. (X. 1.) FVM r. 130/2008. (X. 1.) FVM r. 131/2008. (X. 1.) FVM r. ] Oldal Az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Horvát Köz­társaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásá­ról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről...................................... 15738 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormá­nya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesí­téséről szóló Egyezmény kihirdetéséről...................................... 15740 A nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi kiegészítő emelésé­ről ................................................................................................ 15742 A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi kiegészítő emeléséről................................................................................... 15743 A Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbsé­gek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (V. 8.) MeHVM rendelet módosításáról.............. 15744 Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításá­nak csekély összegű (de minimis) támogatásáról...................... 15745 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításá­hoz nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet módosításáról............ 15750 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás részletes feltéte­leiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról. . .. 15750 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról............................................ 15803 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (5/2008. BJE szám).................................................................... 15810

Next