Magyar közlöny, 2008. december (170-180. szám)

2008-12-03 / 170. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. december 3., szerda 2008. LXXVII. tv. 170. szám Ára: 1540,-Ft TARTALOMJEGYZÉK 45/2008. (XII. 3.) EÜM r. 46/2008. (XII. 3.) EüM r. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM e. r. 17/2008. (XII. 3.)SZMM r. 18/2008. (XII. 3.) SZMM r. 147/2008. (XII. 3.) AB h. 148/2008. (XII. 3.) AB h. 149/2008. (XII. 3.) AB h. 150/2008. (XII. 3.) AB h. 151/2008. (XII. 3.) ABh. 123/2008. (XII. 3.) OGY h. 124/2008. (XII. 3.) OGY h. 125/2008. (XII. 3.) OGY h. 243/2008. (XII. 3.) KE h. 244/2008. (XII. 3.) KE h. 245/2008. (XII. 3.) KE h. Oldal Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fej­lesztésére irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való csatlakozásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.................... 20552 Egyes, a gyógyszerrendeléssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról......................................................................................... 20560 A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minő­sítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról......................................................................................... 20561 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 20570 Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szerve­zetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól.... 20575 Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról........................................................................................... 20582 Az Alkotmánybíróság határozata............................................................ 20599 Az Alkotmánybíróság határozata........................................................... 20602 Az Alkotmánybíróság határozata............................................................ 20604 Az Alkotmánybíróság határozata............................................................ 20606 Az Alkotmánybíróság határozata............................................................ 20607 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY hatá­rozat módosításáról................................................................................ 20609 A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgá­latáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról.................. 20609 A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő informá­ciószerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizott­ság létrehozásáról.................................................................................. 20609 Pénzügyőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről....................................................... 20612 Kitüntetés viselésének engedélyezéséről............................................. 20612 Kitüntetés adományozásáról..................................................................... 20613

Next