Magyar közlöny, 2008. december (191-193. szám)

2008-12-30 / 191. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. december 30., kedd 191. szám­ára: 9495.- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 327/2008. (XII. 30.) Korm. r. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról........................................................ 25063 328/2008. (XII. 30.) Korm. r. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötele­zettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren­delet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvve­zetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról....................................... 25256 329/2008. (XII. 30.) Korm. r. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról............................ 25278 330/2008. (XII. 30.) Korm. 1. Az egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról.................................................................................... 25284 331/2008. (XII. 30.) Korm. 1. Az egyes pénz- és tőkepiaci szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kor­mányrendeletek módosításáról........................................................ 25285 332/2008. (XII. 30.) Korm. r. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör­vény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról.................................................................................... 25313 333/2008. (XII. 30.) Korm. r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultak­ról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.................................................................................... 25316 334/2008. (XII. 30.) Korm. r. A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról..................................................................... 25317 335/2008. (XII. 30.) Korm. 1. A magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak be­fektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrende­letek módosításáról............................................................................ 25319 336/2008. (XII. 30.) Korm. 1. Egyes kormányrendeleteknek a hivatalos lapok kiadására vonat­kozó szabályok megváltozásával összefüggő módosításáról.... 25327 337/2008. (XII. 30.) Korm. r. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról.................................................. 25329 338/2008. (XII. 30.) Korm. r. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kap­csolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról................................................................................ 25338 339/2008. (XII. 30.) Korm. 1. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvá­nosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról.......................................................................... 25339 340/2008. (XII. 30.) Korm. r. Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról................ 25342 341/2008. (XII. 30.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról....................................... 25381 A tartalomjegyzék a 25062. oldalon folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék