Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2008. január-március (11. évfolyam, 1-14. szám)

2008-01-02 / 1. szám

TART I. FŐRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot hirdet a Kormányzati Kommu­nikációért Felelős Szakállamtitkárság, marketing kommuniká­ciós főigazgató-helyettes titkárságán osztályvezetői munkakör betöltésére........................................................................................ 3 A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot hirdet a Pénzügyi és Számviteli főosztályán számviteli osztályvezetői munkakör betöltésére ... 4 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (1014 Budapest, Táncsics u. 1.) pályázatot hirdet a Nyugat-Dunántúli Iroda (Keszthely) mű­emlék-felügyelő álláshely betöltésére........................................... 4 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (1014 Budapest, Táncsics u. 1.) pályázatot hirdet a Felügyeleti Igazgatóság Dél-Dunántúli Irodán (7621 Pécs, Szent István tér 15.) betöltendő hatósági refe­rens álláshely betöltésére............................................................... 5 Főt Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot ír ki vagyongaz­dálkodási előadói munkakör betöltésére....................................... 6 Fót Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot ír ki jogi előadói­ munkakör betöltésére...................................................................... 6 Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki jegyzői munkakör betöltésére......................................................... 6 Berhida város jegyzője pályázatot hirdet közterület-felügyelői mun­kakör betöltésére............................................................................. 7 ALOM Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistér­ségi Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda irodavezetői állásának betöltésére....................... 8 Aparhant-Mucsfa-Nagyvejke községek képviselő-testületei pályá­zatot hirdetnek körjegyzői állás betöltésére.................................. 8 Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői állás betöltésére irodavezetői feladatok ellátása mellett............................................................................................... 9 Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására ....­......................... 9 Csehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Csipkerek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet közjegyzői állás betöltésére........................................................... 10 A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhi­vatalának regionális hivatalvezetője (Szeged, Rákóczi tér 1.) pá­lyázatot hirdet a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Bács-Kiskun Megyei Területi Ki­­rendeltségén gyermekvédelmi szakreferensi ügyintézői álláshely A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője (Szeged, Rákóczi tér 1.) pályázatot hirdet a Dél-alföldi Regionális Köz­­igazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségén törvé­nyességi ellenőrzési ügyintézői álláshely betöltésére.................. 11 A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője (Szeged, Rákóczi tér 1.) pályázatot hirdet a Dél-alföldi Regionális Köz­­igazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségén a Hatósági osz­tály osztályvezetői álláshelyének betöltésére................................ 12 , 00 Budapest, 2008. január 2­ 4. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/1. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt előfizetőink figyelmét az értesítő utolsó oldalán közzétett 2008. évi előfizetési árainkra A Hivatalos Értesítő árát a Magyar Közlöny ára tartalmazza betöltésére........................................................................................ 10

Next