Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2008. április-június (11. évfolyam, 15-26. szám)

2008-04-07 / 15. szám

fáj'ir­ok hivatalos értesítő A MAGYAR KÖZLO EKLETE Budapest, 2008. április 7-11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/15. szám TARTALOM I. FŐRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi hírek.............................................................• • • • 2027 Születésnapi köszöntő............................................................... 2028 Álláspályázatok A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) a Miniszterelnöki Hivatal ne­vében pályázatot hirdet a Miniszterelnöki Hivatal Kor­mányzati Személyügyi Fejlesztési Programok főosztá­lyán főosztály-vezetői munkakör betöltésére.................. 2028 ■ A Magyar Államkincstár Központja pályázatot hirdet az Il­letmény-számfejtési főosztály szabályozási szakmai fel­adatainak ellátásához az illetményszabályozási osztályra osztályvezetői munkakör betöltésére................................ 2029 A Magyar Államkincstár pályázatot hirdet számviteli szakér­tő munkakör határozott idejű köztisztviselői kinevezéssel történő betöltésére............................................................. 2030 A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága pályázatot hirdet családtámogatási számfej­tő munkakörök betöltésére................................. 2031 A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága pályázatot hirdet bérszámfejtési ügyintéző munkakörök betöltésére.................................................... 2031 A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága pályázatot hirdet pályázatos referens mun­kakör betöltésére................................................................ 2032 A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága pályázatot hirdet állampénztári koordinátor munkakör betöltésére......................................................... 2032 A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága pályázatot hirdet értékpapír-forgalmazási referens munkakör betöltésére......................................... 2033 A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága pályázatot hirdet rendszergazda munkakör betöltésére................................................... 2034 A Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága pályázatot hirdet pénz- és értékkezelési refe­rens munkakör betöltésére................................................ 2034 A Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igaz­gatósága pályázatot hirdet szakértő munkakör betöltésére 2035 A Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igaz­gatósága pályázatot hirdet operátor munkakör betöltésére 2036 A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz­gatóság Tatabánya megyeszékhelyen pályázatot hirdet határozatlan idejű alkalmazással családtámogatási szám­fejtő munkakör betöltésére................................................ 2036 A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz­gatóság Tatabánya, Veszprém és Székesfehérvár megye­­székhelyeken pályázatot hirdet határozatlan idejű alkal­mazással ellenőrzési referens munkakör betöltésére.. .. 2037 A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság pályázatot hirdet finanszírozási referens munkakör betöl­tésére .......................................... 2038 A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Szolgáltatási Igaz­gatóság Gépjármű-fenntartási és Üzemeltetési főosztálya pályázatot ír ki főosztály-vezetői munkakör betöltésére. 2038 Eperjeske és Tiszamogyorós önkormányzatainak képviselő­testületei pályázatot hirdetnek közjegyzői állás betöltésére 2039

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék