Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2008. június-augusztus (11. évfolyam, 27-35. szám)

2008-06-30 / 27. szám

hivatalos értesítő A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 30.—július 4. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/27. szám TART I. FŰRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Álláspályázatok Központi Szolgáltatási Főigazgatóság pályázatot ír ki technikus (épületgépész) munkakörbe.............................................. 3802 A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép­zési Központ (KSZK) a Miniszterelnöki Hivatal nevében pá­lyázatot hirdet a Miniszterelnöki H­ivatal Miniszterelnöki Ka­binetiroda Kormányzati Tervező osztályán osztályvezetői munkakör betöltésére....................................................... 3802 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal pályázatot hirdet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Gazdasági főosz­tály, Számviteli osztály könyvelő munkakör betöltésére . . . 3803 Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) pályázatot hirdet Ajka Város Polgármes­teri Hivatalánál aljegyzői munkakör betöltésére................ 3804 Boba Község Önkormányzata pályázatot hirdet jegyzői állás be­töltésére, napi 4 órás foglalkoztatásra................................ 3804 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatá­nak Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a belső ellenőr­zésre belső ellenőri álláshely betöltésére............................ 3805 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatá­nak Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a belső ellenőr­zésre belső ellenőrzési vezető munkakör betöltésére.......... 3805 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatá­nak Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet főépítészi mun­katárs munkakör betöltésére............................................. 3806 Dunaharaszti Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közterület-felügyelői munka- és feladatkör ellátására......................................................................... 3807 Gyönk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pá­lyázatot hirdet aljegyzői állás betöltésére.......................... 3807 ALOM Győrság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá­zatot ír ki jegyzői állás betöltésére.................................... 3808 Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pá­lyázatot hirdet jegyzői állás betöltésére ............................ 3808 Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet határo­zott időre iskola-egészségügyi védőnő munkakör betöltésére 3809 Réde és Bakonybánk községek önkormányzatainak képvise­lő-testületei pályázatot hirdetnek közjegyzői állás betöltésére 3809 Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályáza­tot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére.......................... 3810 Felsőfokú intézmény alapító okiratának módosítása................ 3810 II. FŐRÉSZ: Hivatali igazgatás Mérlegbeszámolók................................................................... 3813 Hivatalos közlemények A Egészségügyi Minisztérium közleményei.......................... 3830 VI. FŰRÉSZ: Egyéb hirdetmények A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2008. június 19-25.)................ 3872 A Közbeszerzési Értesítő 72. számának (2008. június 25.) tarta­lomjegyzékéről................................................................. 3880 A Közbeszerzési Értesítő 73. számának (2008. június 27.) tarta­lomjegyzékéről................................................................. 3883 A Közbeszerzési Értesítő 74. számának (2008. június 30.) tarta­lomjegyzékéről................................................................. 3886 A Cégközlöny 26. számában (2008. június 26.) megjelent felszá­molási eljárások megindításáról........................................ 3890 Céghirdetmények Felhívás vagyon értékesítésére............................................... 3930

Next