Magyar közlöny, 2009. február (14-25. szám)

2009-02-04 / 14. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 4., szerda 14. szám Ára: 1125.-Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 21/2009. (II. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakható­ságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködé­sek megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról.................................................... 4258 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócso­portok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap­ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételei­ről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról........ 4260 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt -hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelmé­nyeiről .......................................................................................... 4265 4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet A kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátá­sát ösztönző támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 4272 3/2009. (II. 4.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata..................................................... 4276 4/2009. (II. 4.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata..................................................... 4279 5/2009. (II. 4.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata..................................................... 4283 6/2009. (II. 4.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata..................................................... 4285 7/2009. (II. 4.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata..................................................... 4288 8/2009. (II. 4.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata..................................................... 4290 4/2009. (II. 4.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről............................................................. 4292 5/2009. (II. 4.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről......................................................... 4292 6/2009. (II. 4.) KE határozat 8/2006. (I. 20.) KE határozat módosításáról..................................... 4292 1012/2009. (II. 4.) Korm. határozat A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról................................................ 4293

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék