Magyar közlöny, 2009. március (26-41. szám)

2009-03-04 / 26. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2009 március 4- 39/2009. (III. 4.) Kontr. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovag-Szerda rend között a Rend Budapesti Képviselete számára nyújtandó ki­váltságokról, mentességekről és kedvezményekről szóló meg­állapodás kihirdetéséről.............................................................. 4898 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyez­mény jóváhagyásáról és kihirdetéséről ...................................... 4899 41/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kor­m /Z­rjrm­­áor­mánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról n nem szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről................................................. 4902 42/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kor­mánya között az állategészségügy és a karanténozás területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről............ 4902 43/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészei­nek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztár­saságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjé­ről szóló megállapodás kihirdetéséről........................................ 4904 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormá­nya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális Ára* 3825 — Ft támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről...................... 4907 45/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormá­nya közötti tudományos és technológiai együttműködési meg­állapodás kihirdetéséről............................................................... 4908 46/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormá­nya között a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről szóló megállapodás kihirdetéséről......................................................... 491/ 47/2009. (III. 4.) Korm. rendelet A NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C) Rendszere korszerűsítésére vonatkozó NATO E-3A Együttműködési Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása kihirdetéséről . 4913­7/2009. (III. 4.) OKM rendelet Az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósá­gi eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és ének­karok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról..................................................... 4915 8/2009. (III. 4.) OKM rendelet A helyi önkormányzatok részére az önkormányzati és egyéb hivatá­sos zenei előadó-művészeti szervezetek működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről.................................... 4924 4/2009. (III. 4.) SZMM rendelet A regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról.................................... 4930 5/2009. (III. 4.) SZMM rendelet A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról . . 4933 17/2009. (III. 4.) OGY határozat A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről (2007. novem­ber-2008. október) szóló jelentés elfogadásáról......................... 5015 18/2009. (III. 4.) OGY határozat A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készítendő új nemzeti stratégiai programról....................................................... 5015

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék