Magyar közlöny, 2009. április (42-53. szám)

2009-04-02 / 42. szám

KÖZLÖNY MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. április 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335.- Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 67/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 71/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 34/2009. (IV. 2.) FVM rendelet 35/2009. (IV. 2.) FVM rendelet 7/2009. (IV. 2.) NFGM rendelet 8/2009. (IV. 2.) NFGM rendelet 13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 14/2009. (IV. 2.) OKM rendelet A kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerin­ces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. már­cius 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről.... 13497 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti Ki­egészítő Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről.......... 13554 A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba be­vont szervek besorolásának szabályairól........................ 13558 A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabálysze­gések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelke­zések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról........................................ 13564 A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének, és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról................................................................... 13567 Egyes, a fogyasztókkal kötött szerződésekre vonatkozó kor­mányrendeletek módosításáról ....................................... 13569 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a ker­tészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról................................................................... 13570 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a ker­tészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról................ 13572 Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regioná­lis Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elő­irányzatok felhasználásának állami támogatási szempon­tú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról.................................................... 13579 A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatá­sok felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet módosításáról..................................................... 13586 Az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásá­nak rendjéről................. 13596 A szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és A tartalomjegyzék a 13496. oldalon folytatódik.

Next