Magyar közlöny, 2009. április (54-61. szám)

2009-04-17 / 54. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2009. április 17., péntek 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról. . 14630 20/2009. (IV. 17.) KHEM-ÖM A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról .... 14641 együttes rendelet 54. szám I 28/2009. (IV. 17.) OGY határozat Országos népszavazás elrendeléséről................................... 14646 29/2009. (IV. 17.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztség­viselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról............................ 14646 1051/2009. (IV. 17.) Korm. határozat A válságkezelő program végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól .... 1464/ 1052/2009. (IV. 17.) Korm. határozat Az egyes országos jelentőségű fejlesztési programok meg­valósítására irányuló kormányzati tevékenység összehan­golásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladat Ara: 585,—Ft­­airól....................................................................................... 14647 1053/2009. (IV. 17.) Korm. határozat Az infokommunikációért felelős kormánybiztos kinevezé­séről és feladatairól............................................................. 14647

Next