Magyar közlöny, 2009. május (62-74. szám)

2009-05-06 / 62. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA * * Budapest, | TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 2009. május 6., szerda 2009. évi XXVI. törvény A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről.......................................... 15784 2009. évi XXVII. törvény Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról............... 15784 99/2009. (V. 6.) Korm. rendelet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intéz­­­­­z­kedései esetért 2009. évben nyújtandó támogatási előleg 62. szám fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet módo­­­sításáról................................................................................. 15795­5/2009. (V. 6.) ME rendelet A keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékeny­ség összehangolásáért felelős kormánybiztos szervezet­irányítási jogköréről............................................................. 15796 13/2009. (V. 6.) IRM rendelet A XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium költség­­­vetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirány­zatok 2009. évi felhasználásának szabályairól.................. 15796 5/2009. (V. 6.) KüM rendelet Az állami vezetők külföldi napidíjáról.................................. 15800 53/2009. (V. 6.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata............................................. 15802 Ára: 1395.-Ft 54/2009. (V. 6.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata............................................ 15819 55/2009. (V. 6.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata............................................. 15823 1064/2009. (V. 6.) Korm. határozat A keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékeny­ség összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezé­séről és feladatairól............................................................. 1582/ 19/2009. (V. 6.) KüM határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meg­határozására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyszerűsítésének gyakorla­ti részleteiről szóló, 2008. november 27-én, Brüsszelben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 291/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 2-3. §-ainak hatály­balépéséről............................................................................. 15828 20/2009. (V. 6.) KüM határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentessé­géről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről.................. 15829

Next