Magyar közlöny, 2009. június (75-91. szám)

2009-06-03 / 75. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. június 3., szerda 75. szám Ára: 1665.- Ft TARTALOMJEGYZÉK 115/2009. (VI. 3.) Korm. rendelet 15/2009. (VI. 3.) MNB rendelet 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelet 15/2009. (VI. 3.) IRM rendelet 16/2009. (VI. 3.) IRM rendelet 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet 67/2009. (VI. 3.) KE határozat 1081/2009. (VI. 3.) Korm. határozat 1082/2009. (VI. 3.) Korm. határozat 27/2009. (VI. 3.) ME határozat Oldal A Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demok­ratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együtt­működési keretprogram kialakításáról szóló Megállapo­dás kihirdetéséről ............................................................... 17168 A „Bánki Donát” emlékérme kibocsátásáról........................ 17174 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névvi­selésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról 17175 A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárá­sok igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról............................ 17204 A Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szak­­középiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állo­mányának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet módosításáról................ 17204 A Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól.......................................................................... 17205 Kitüntetés adományozásáról.................................................. 17214 Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes kor­mányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyet­tes kormányzó kinevezéséről.............................................. 17214 A Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának mó­dosításáról .................................................................. 17215 Szakállamtitkárok kinevezéséről............................................ 17216

Next