Magyar közlöny, 2009. július (92-109. szám)

2009-07-03 / 92. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 3., péntek 92. szám­ára:1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi LXIV. törvény 2009. évi LXV. törvény 2009. évi LXVI. törvény 2009. évi LXVII. törvény 2009. évi LXVII. törvény 2009. évi LXIX. törvény 2009. évi LXX. törvény 2009. évi LXXI. törvény 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 6/2009. (VII. 3.) MeHVM rendelet 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet 62/2009. (VII. 3.) OGY határozat 63/2009. (VII. 3.) OGY határozat 64/2009. (VII. 3.) OGY határozat A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról........................................... 23653 Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények meg­szüntetéséről................................................................... 23653 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársa­ság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elle­ni harcban történő együttműködésről szóló Megálla-­ podás kihirdetéséről...................................................... 23655 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhí­tési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módo­sításáról........................................................................... 23669 A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása ér­dekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról............................................. 23669 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról.......................... 23677 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosí­tásáról .......................................... 23678 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény mó­dosításáról ..................................................................... 23679 Egyes, az egészségügyi ellátás során az adminisztratív ter­hek csökkentése érdekében szükséges kormányrendeleti rendelkezések módosításáról........................................... 23681 A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok fel­használási szabályairól szóló 29/2005. (VII. 27.) HM ren­delet módosításáról......................................................... 23681 Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfej­lesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategy­ségre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról............ 23682 Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 13/2006. (V. 16.) OGY határozat módosításáról............ 23688 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Ta­nácsa elnökének megválasztásáról.................................. 23688 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 18/2007. (III. 14.) OGY határozat módosításáról.......... 23688 A tartalomjegyzék a 23652. oldalon folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék