Magyar közlöny, 2009. augusztus (110-123. szám)

2009-08-03 / 110. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. augusztus 3., hétfő 110. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 161/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelet Ára: 6255 Ft 1131/2009. (VIII. 3.) Korm. határozat A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regio­nális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támo­gatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmű­ködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról . . . 29402 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. tör­vény végrehajtásáról....................................................... 29423 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati­­segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe ve­hető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról. . 29423 A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támo­gatásba történő befogadásáról, támogatással történő ren­deléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról. . . 29425 A Polgári Törvénykönyvről szóló új törvény hatálybalépé­séről és végrehajtásáról szóló törvény előkészítéséről, valamint a további jogalkotási feladatokról..................... 29588

Next