Magyar közlöny, 2009. október (141-153. szám)

2009-10-02 / 141. szám

37612 III. Kormányrendeletek A Kormány 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről 1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére. 2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti. 3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő: „A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek) a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a két ország közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, illetve azokat az előnyöket felismerve, amelyek az egyes országokban érvényben lévő szabályokkal és rendeletekkel összhangban történő kölcsönös együttműködés megszilárdításából származnak a két ország számára, a következőkben állapodnak meg: 1. Cikk A Felek ösztönözni kívánják felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait, illetve a közöttük létrejövő együttműködést a közös érdeklődésre számot tartó területeken. A Felek emellett ösztönzik tudományos és kulturális területeken küldöttségek cseréjét is. 2. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják a tudományos és a kulturális intézmények, valamint a tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos és kulturális kapcsolatokat, és - a rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül - egyetemi oktatók és kutatók cseréjét. 3. Cikk A Felek támogatják a felsőoktatási intézményekben, egyetemeken és kutatóközpontokban történő szakmai tudás- és tapasztalatcserét a tudomány, a technika és a közigazgatás területein. 4. Cikk A Felek bővítik a két ország felsőoktatási intézményeiben rendelkezésre álló képzési lehetőségeket, főként a műszaki és orvostudományok, valamint a technológia területén. 5. Cikk A Felek támogatják a két ország egyetemei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat azok kölcsönös elismerése érdekében. A Felek kölcsönösen informálják egymást oktatási rendszereikről. 6. Cikk A Felek ösztönzik az irodalom, képző- és zeneművészet, film, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeum- és levéltárigazgatás terén, más kulturális és művészeti területen, illetve alkotóművészek között létrejövő kapcsolatokat és cseréket. A Felek kölcsönösen támogatják a könyvtárak közötti közvetlen együttműködést. 7. Cikk A Felek ösztönzik és támogatják oktatási, tudományos és kulturális hetek és napok szervezését a két ország tudományos és kulturális intézményeiben. Ezek magukban foglalják előadások, szemináriumok, könyvvásárok és egyéb olyan rendezvények lebonyolítását, melyek bemutatják a két ország eredményeit. MAGYAR KÖZLÖNY • 2009.évi 141.szám

Next